ขบวนการผลิต

หน้าแรก > ขบวนการผลิต

การสกัดน้ำมัน

การสกัดน้ำมันเริ่มด้วยการเตรียมวัตถุดิบโดยแยกสิ่งเจือปนออกจากรำ  จากนั้นรำข้าวจะถูกสกัดน้ำมันด้วยตัวทำละลาย (เฮกเซน)จากนั้นเฮกเซน จะถูกไล่ออกจากน้ำมันและรำข้าวโดยการทำให้ร้อนด้วยไอน้ำ จะได้น้ำมันรำดิบ  และ รำสกัดน้ำมัน