ผลิตภัณฑ์

หน้าแรก > ผลิตภัณฑ์

น้ำมันรำข้าวผ่านกรรมวิธี สุรินี

Packing:
PET bottle 1lt, 2lt Tin can / Jerry can 20 lt.

Specification:
Acid Value 0.6 max
Peroxide Value at filling 1 max
Iodine Value  92-100
Colour 5.25” Lovibond cell 4.5 R max
Cold test 0ºC 5.5 hrs min.
Gamma Oryzanol 8000 ppm. min.
(by Spectrophotometer)  

น้ำมันรำข้าวผ่านกรรมวิธี

Packing:
PET bottle 1lt, 2lt Tin can / Jerry can 20 lt. Flexitank

Specification:
Acid Value 0.3 max
Peroxide Value at filling 1 max
Iodine Value  92-100
Colour 5.25” Lovibond cell 3 R max
Cold test 0ºC 5.5 hrs min.

รำสกัดน้ำมัน

Packing:
PP Woven bag 70 kg

Specification:
Moisture 12% max
Protein 15% min
Oil content 1% max

น้ำมันกรด

Packing:
-

Specification:
Acid Value 120-160
Moisture 3 % max

น้ำมันรำข้าวสุรินี บน ลาซาด้า